Munkanélküliség

Regisztrált álláskeresők

Tatabánya KEM* HU
2001 2235 9735 372 409
2002 1907 9595 342 773
2003 1753 9252 344 901
2004 1886 8416 400 597
2005 2024 9841 410 649
2006 1717 8083 403 439
2007 1548 7540 445 011
2008 2085 9469 477 351
2009 3531 16 174 604 576
2010 2965 13 721 543 030

Forrás: NFSZ
* KEM: Komárom-Esztergom megye

A nyilvántartott álláskeresők
2011. február 20-án

Kistérség Nyilvántartott álláskeresők száma Nyilvántartott álláskeresők aránya
%
Dorog 2 408 13,1
Esztergom 3 016 11,9
Komárom 2 002 9,3
Oroszlány 1 379 11,2
Tata 1 929 10,2
Tatabánya 4 209 10,3
Kisbér 1 157 12,8
Összesen 16 100 11,0

A nyilvántartott álláskeresők Tatabányától számított távolsága szerint1
2011. február 20-án

Megnevezés Települések száma Nyilvántartott álláskeresők száma2
Város Község
Tatabánya város 1 - 3 453
cca 10 km-es körzet - 8 661
cca 10 - 20 km-es körzet 2 4 2 435
cca 20 - 30 km-es körzet - 7 586
cca 30 - 40 km-es körzet 1 9 1 210
cca 40 - 60 km-es körzet 2 18 3 059
60 km-en kívüli 5 19 4 583
Összesen 11 65 15 987

A nyilvántartott álláskeresők, valamint a pályakezdők összetétele nemek szerint
2011. február 20-án

Kistérség Férfi Összesen
teljes létszám - ebből pályakezdő teljes létszám - ebből pályakezdő teljes létszám - ebből pályakezdő
Dorog 1 328 74 1 080 77 2 408 151
Esztergom 1 616 96 1 400 103 3 016 199
Komárom 1 040 51 962 48 2 002 99
Oroszlány 732 51 647 47 1 379 98
Tata 1 006 60 923 76 1 929 136
Tatabánya 2 142 160 2 067 116 4 209 276
Kisbér 614 39 543 37 1 157 76
Összesen 8 478 531 7 622 504 16 100 1 035

A nyilvántartott álláskeresők, összetétele iskolai végzettség szerint
2011. február 20-án

Kistérség 8 általános alatt 8 általános iskola szak-
munkás-
képző
szak-
iskola
szak-
közép-
iskola
tech-
nikum
gim-
názium
főiskola egyetem Összesen
Dorog 66 827 891 55 212 47 220 68 22 2 408
Esztergom 85 904 962 94 387 81 351 99 53 3 016
Komárom 38 679 679 85 261 46 147 48 19 2 002
Oroszlány 58 501 421 43 132 43 119 41 21 1 379
Tata 28 528 662 37 280 62 177 112 43 1 929
Tatabánya 197 1 489 1 250 144 475 92 369 150 43 4 209
Kisbér 43 470 400 12 66 19 105 27 15 1 157
Összesen 515 5 398 5 265 470 1 813 390 1 488 545 216 16 100

A nyilvántartott álláskeresők, összetétele korcsoportok szerint
2011. február 20-án

Kistérség 18 év alatt 18-20 éves 21-25 éves 26-35 éves 36-45 éves 46-50 éves 51-55 éves 55 év felett Összesen
Dorog 1 90 315 538 585 292 326 261 2 408
Esztergom 0 104 405 753 727 382 375 270 3 016
Komárom 1 59 212 477 470 255 276 252 2 002
Oroszlány 0 59 165 323 367 191 188 86 1 379
Tata 0 81 239 447 437 238 292 195 1 929
Tatabánya 0 167 491 1 085 972 544 600 350 4 209
Kisbér 0 53 135 280 273 149 174 93 1 157
Összesen 2 613 1 962 3 903 3 831 2 051 2 231 1 507 16 100

A nyilvántartott álláskeresők összetétele nemek és iskolai végzettség szerint
2011. február 20-án

Megnevezés 8 általános alatt 8 általános iskola szak-
munkás
képző
szakiskola szakközépiskola technikum gimnázium főiskola egyetem Összesen
Férfi 236 2 800 3 531 170 727 277 453 178 106 8 478
279 2 598 1 734 300 1 086 113 1 035 367 110 7 622
Összesen 515 5 398 5 265 470 1 813 390 1 488 545 216 16 100

A nyilvántartott álláskeresők összetétele nemek és korcsoportok szerint
2011. február 20-án

Megnevezés 17 év alatt 17-20 éves 21-25 éves 26-35 éves 36-45 éves 46-50 éves 51-55 éves 55 év felett Összesen
Férfi 0 329 1 042 2 048 1 921 1 108 1 186 844 8 478
2 284 920 1 855 1 910 943 1 045 663 7 622
Összesen 2 613 1 962 3 903 3 831 2 051 2 231 1 507 16 100

A nyilvántartott álláskeresők összetétele iskolai végzettség és korcsoportok szerint
2011. február 20-án

Megnevezés 8 általános alatt 8 általános iskola szak-
munkás-
képző
szak-
iskola
szak-
közép-
iskola
tech-
nikum
gim-
názium
főiskola egyetem Összesen
18 év alatt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
18 - 20 éves 16 295 110 30 77 1 84 0 0 613
21 - 25 éves 24 608 420 80 353 55 304 78 40 1 962
26 - 35 éves 87 1 153 1 193 191 488 135 384 200 72 3 903
36 - 45 éves 131 1 289 1 432 76 361 53 332 125 32 3 831
46 - 50 éves 80 750 773 23 206 38 113 53 15 2 051
51-55 éves 107 786 815 49 192 47 155 54 26 2 231
55 év felett 70 516 521 21 136 61 116 35 31 1 507
Összesen 515 5 398 5 265 470 1 813 390 1 488 545 216 16 100

A nyilvántartott álláskeresők összetétele a nyilvántartásban töltött idő szerint
2011. február 20-án

Kistérség Nyilvántartásban töltött idő Összesen
1-3 hó 4-6 hó 7-12 hó 13-24 hó 24 hó felett
Dorog 802 508 457 463 178 2 408
Esztergom 1 161 609 559 555 132 3 016
Komárom 772 457 375 284 114 2 002
Oroszlány 518 315 280 222 44 1 379
Tata 895 386 321 236 91 1 929
Tatabánya 1 910 831 791 514 163 4 209
Kisbér 444 246 205 166 96 1 157
Összesen 6 502 3 352 2 988 2 440 818 16 100

A nyilvántartott álláskereső pályakezdők összetétele iskolai végzettség szerint
2011. február 20-án

Kistérség 8 általános alatt 8 általános iskola szak-
munkás
képző
szakiskola szakközép-
iskola
technikum gimnázium főiskola egyetem összesen
Dorog 1 42 29 6 21 5 34 6 7 151
Esztergom 1 55 24 13 41 4 45 9 7 199
Komárom 1 18 11 15 36 0 13 2 3 99
Oroszlány 4 37 15 3 13 2 15 5 4 98
Tata 1 32 21 4 37 1 23 5 12 136
Tatabánya 8 90 42 13 38 4 60 13 8 276
Kisbér 2 24 20 0 11 0 14 4 1 76
Összesen 18 298 162 54 197 16 204 44 42 1 035

A nyilvántartott álláskereső pályakezdők összetétele korcsoportok szerint
2011. február 20-án

Kistérség 18 év alatt 18 - 20 éves 21 - 25 éves 25 év felett Összesen
Dorog 1 70 78 2 151
Esztergom 0 78 114 7 199
Komárom 1 40 57 1 99
Oroszlány 0 49 48 1 98
Tata 0 59 74 3 136
Tatabánya 0 141 129 6 276
Kisbér 0 36 38 2 76
Összesen 2 473 538 22 1 035

A nyilvántartott álláskereső pályakezdők összetétele nemek és iskolai végzettség szerint
2011. február 20-án

Megnevezés 8 általános alatt 8 általános iskola szak-
munkás
képző
szakiskola szakközép-
iskola
technikum gimnázium főiskola egyetem Összesen
Férfi 12 169 95 32 95 12 85 15 16 531
6 129 67 22 102 4 119 29 26 504
Összesen 18 298 162 54 197 16 204 44 42 1 035

A nyilvántartott álláskeresők összetétele a nyilvántartásban töltött idő szerint
2011. február 20-án

Kistérség 18 év alatt 18 - 20 éves 21 - 25 éves 25 év felett Összesen
Férfi 0 254 269 8 531
2 219 269 14 504
Összesen 2 473 538 22 1 035

A nyilvántartott álláskereső pályakezdők összetétele iskolai végzettség és korcsoportok szerint
2011. február 20-án

Megnevezés 8 általános alatt 8 általános iskola szak-
munkás-
képző
szak-
iskola
szak-
közép-
iskola
tech-
nikum
gim-
názium
főiskola egyetem Összesen
18 év alatt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
18 - 20 éves 12 211 84 24 66 1 75 0 0 473
21 - 25 éves 6 86 77 30 127 15 127 38 32 538
25 év felett 0 0 0 0 4 0 2 6 10 22
Összesen 18 298 162 54 197 16 204 44 42 1 035

A nyilvántartott álláskeresők pályakezdők összetétele a nyilvántartásban töltött idő hossza szerint
2011. február 20-án

Kistérség Nyilvántartásban töltött idő Összesen
1-3 hó 4-6 hó 7-12 hó 13-24 hó 24 hó felett
Dorog 59 53 30 8 1 151
Esztergom 90 47 39 21 2 199
Komárom 39 28 21 8 3 99
Oroszlány 40 25 20 13 0 98
Tata 64 40 26 5 1 136
Tatabánya 141 67 46 20 2 276
Kisbér 33 12 17 7 7 76
Összesen 466 272 199 82 16 1 035
1. Az egyes körzetekbe tartozó települések:
10 km-es körzet Kecskéd, Környe, Szárliget, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős,
Vértestolna
10 – 20 km-es körzet Tata, Oroszlány, Baj, Héreg, Kömlőd,Tardos
20 – 30 km-es körzet Bajna, Bokod, Dad, Dunaszentmiklós, Gyermely, Kocs, Szomód
30 – 40 km-es körzet Lábatlan, Császár, Dunaalmás, Epöl, Mocsa, Nagysáp, Naszály, Neszmély,
Szákszend, Szomor
40 – 60 km-es körzet Komárom, Nyergesújfalu, Almásfüzitő, Bajót, Bakonysárkány, Csép, Csolnok,
Dág, Ete, Kisigmánd, Máriahalom, Mogyorósbánya, Nagyigmánd, Sárisáp, Süttő,
Tát, Tokod, Tokodaltáró, Úny, Vérteskethely,
60 km-en kívüli körzet Ács, Bábolna, Dorog, Esztergom, Kisbér, Ácsteszér, Aka, Annavölgy, Ászár,
Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Csatka, Csém, Dömös,
Kerékteleki, Kesztölc, Leányvár, Piliscsév, Pilismarót, Réde, Súr, Tárkány,
Forrás : Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
2. A nyilvántartott álláskeresők állandó lakhelye szerint