Közművek

Az ipari park teljes területe közművekkel ellátott. Az ellátás magas szintű biztonsága, a rendelkezésre álló nagy szabad kapacitások fejlett infrastruktúrát biztosítanak a parkban működő cégeknek, és kitűnő fejlesztési lehetőségeket kínálnak a jövőbeni betelepülőknek.

Az elektromos áramellátás a park határán lévő 120/20 kV-os transzformátor alállomásból földkábel körökön keresztül valósul meg. A fogyasztói igények növekedése esetén egy új alállomás fog létesülni , az ipari park É-ny-i határán, amely akár 100 MW többlet kapacitást is tud biztositani.
Szolgáltató: E-on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A park nyugati határán helyezkedik el az a gázátadó állomás, amely a nemzetközi hálózathoz kapcsolódik, és több, mint 100.000 Nm3/h szabad kapacitáshoz való hozzáférést biztosít.
Szolgáltatók: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. és a TurulgázZrt.

Az ivóvíz hálózat a városi rendszerhez kapcsolódva a mélyben lévő karsztvízbázison alapul. A rendszer parkban meglévő szabad kapacitása eléri a 6.000 m3/nap mennyiséget.
Szolgáltató: Észak-dunántúli Vízmű Zrt.

A szennyvízhálózat a városi tisztítóműbe van bekapcsolva, ahol a kihasználatlan kapacitás kb 15.000 m3/nap.
Szolgáltató: Észak-dunántúli Vízmű Zrt.

A parkban keletkező csapadékvizet földalatti vezetékhálózat, valamint a főút melletti nyilt csatorna vezeti el. Az ipari park cégeit a legmodernebb ICT infrastruktúra szolgálja ki optikai és rézkábeleken keresztül.