Közműfejlesztési díjak

Elektromos Energia

Csatlakozási díj:

a) Csatlakozási díj mértéke
kisfeszültésgű (0,4 kV, 23 A felett) vételezés esetén:
közép/kisfeszültségű (20kV/0,4kV) történő közvetlen csatlakozás esetén:
középfeszültségű (20kV-os) vételezés céljából történő csatlakozás esetén:
középfeszültségű vételezés céljából nagy/középfeszültségű (120kV/20kV) vagy közép/középfeszültségű transzformátor állomáshoz történő közvetlen csatlakozás esetén:
b) Jellemző csatlakozóvezeték- létesítési díj:
légkábel:
földkábel:
c) Jellemző közcélú vezetéklétesítési díj:
Kisfeszültségű légkábel: Kisfeszültségű földkábel:
Középfeszültségű légvezeték: Középfeszültségű földkábel:

Víz

Új bekötés esetén a közműfejlesztési díj:
Tűzvíz díj:

Szennyvízcsatorna

Új bekötés esetén a közműfejlesztési díj:

Földgáz

Közműfejlesztési hozzájárulás, hálózat kiépítése:
egyedi megállapodás szerint, irányár:
x fogyasztó által lekötött
gázmennyiség (Nm3/h)